Семей қаласының мемлекеттік медицина университетінің диссертациялық кеңесінде ізденуші Утегенова Айгуль Маратовнаның 6D110100 – Медицина мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін ұсынылған «Алшақ кезеңде стрессті факторлардың бірлескен әсеріне ағзаның иммунды реактивтілігінің өзгерісі және оларды коррекциялау» (эксперименталды зерттеу) тақырыбындағы диссертациялық еңбегі қорғалады.

Диссертациялық жұмыс Семей мемлекеттік медицина университетінің физиологиялық пәндер кафедрасында дайындалды.

Қорғау қазақ тілінде өтеді.

 

Рецензентттер:

Чайжунусова Найля Жакияновна – медицина ғылымдарының докторы (14.00.07-гигиена), Семей мемлекеттік университетінің тағамтану және гигиеналық пәндер кафедрасының профессоры.

Байбусинова Жанар Тюлеутаевна – медицина ғылымдарының кандидаты (14.00.13-физиология), Семей қ. Радиациялық медицина және экология ҒЗИ.

Ғылыми кеңесшілер:

Жетписбаев Бекболат Адамович – медицина ғылымдарының докторы, профессор, Семей қаласының мемлекеттік медицина университетінің физиологиялық пәндер кафедрасының меңгерушісі, Қазақстан.

Керим Мутиг – PhD, MD, Шарите медициналық университетінің ассоцирленген профессоры, Берлин қ., Германия.

Ғылыми қорғау 2017 жылдың 10-ші қаңтары күні сағат 09.00-де Семей қаласының мемлекеттік медицина университетінің диссертациялық кеңесінде өтеді. Мекен-жайы: Семей қаласы, Абай көшесі, 103, үлкен конференц-залы.

 

Сайт мекен-жайы: semeymedicaluniversity.kz

Ғылыми хатшы: Токаева Алма Зейноллакызы: тел: (сот.) +77013559338, (жұмыс) 8 (7222) 522094 (і.н. 1092), e-mail: rautal@yandex.ru

Техникалық хатшы: Амантаева Гаухар Кайсановна: тел: (сот.) +77471894107, (жұмыс) 8 (7222) 522094 (і.н. 1092), e-mail: gauhar2101@mail.ru

 

Қосымша