Семей қаласының мемлекеттік медицина университетінің диссертациялық кеңесінде ізденуші Ильдербаева Гульжан Оралбековна 6D110100 – Медицина мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін ұсынылған «Эмоциялық күйзеліс ықпалындағы гамма-сәулесіне ұшыраған ағзаның кейінгі мерзімдегі алмасу үдерістері көрсеткіштеріне эминиум Регель сығындысының әсері» (эксперименттік зерттеу) тақырыбындағы диссертациялық еңбегі қорғалады.

Диссертациялық жұмыс Семей мемлекеттік медицина университетінің физиологиялық пәндер кафедрасында және Біріктірілген оқу-ғылыми лабораториясында дайындалды.

Қорғау қазақ тілінде өтеді.

 

Рецензенттер:

Джакенова Алиса Сатбековна – медицина ғылымдарының кандидаты (03.00.01-радиобиология), «Астана медицина университеті» АҚ-ның радиобиология және радиациялық гигиена кафедрасының меңгерушісі.

Молдагалиев Талгат Жумаситович – медицина ғылымдарының кандидаты (03.00.13-физиология), Радиациялық медицина және экология ғылыми-зерттеу институтының ғылыми-клиникалық жұмысы бойынша директор орынбасары, Семей қ.

 

Ғылыми кеңесшілер:

Жетпісбаев Бекболат Адамұлы – медицина ғылымдарының докторы, профессор, Семей қ. Мемлекеттік медицина университетінің физиологиялық пәндер кафедрасының меңгерушісі, Казахстан.

Керим Мутиг – PhD, MD, Шарите медициналық университетінің ассоцирленген профессоры, Берлин қ., Германия.

Ғылыми қорғау 2016 жылдың 13 желтоқсанында сағат 11.00-де Семей қаласының мемлекеттік медицина университетінің диссертациялық кеңесінде өтеді. Мекен-жайы: Семей қаласы, Абай көшесі, 103, үлкен конференц-залы.

 

Сайт мекен-жайы: semeymedicaluniversity.kz

 

Ғылыми хатшы: Токаева Алма Зейноллакызы: тел: (сот.) +77013559338, (жұмыс) 8 (7222) 522094 (і.н. 1092), e-mail: rautal@yandex.ru

Технический секретарь: Амантаева Гаухар Кайсановна: тел: (сот.) +77471894107, (раб.) 8 (7222) 522094 (вн. 1092), e-mail: gauhar2101@mail.ru

 

№1 қосымша-аннотация, №2-диссертация, №3 – диссертант публикациясының тізімі, №4 – кеңесшілердің пікірлері.