Семей қаласының мемлекеттік медицина университетінің диссертациялық кеңесінде ізденуші Аймагамбетова Альфия Омирбековна 6D110100 – Медицина мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін ұсынылған «ST сегментінің жоғарылауы бар жедел миокард инфаркты кезіндегі цитокиндер мен цитокин гендерінің полиморфизмнің рөлі» тақырыбындағы диссертациялық еңбегі қорғалады.

Диссертациялық жұмыс Семей мемлекеттік медицина университетінің терапия бойынша интернатура кафедрасында дайындалды.

Қорғау орыс тілінде өтеді.

Рецензенттер:

Нургалиева Гульзада Кажыгереевна – медицина ғылымдарының докторы (14.00.06-кардиология), С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университетінің аралас пәндер курсымен жүретін №2 ішкі аурулар каферасының профессоры.

Жетписбаева Хафиза Салимовна – медицина ғылымдарының докторы (14.00.36-аллергология және иммунология), Семей қаласының мемлекеттік медицина университетінің иммунология және дерматовенерология кафедрасының меңгерушісі.

Ғылыми кеңесшілер:

Каражанова Людмила Кусаиновна – медицина ғылымдарының докторы, профессор, Семей қаласы мемлекеттік медицина университетінің терапия бойынша интернатура кафедрасының меңгерушісі, Қазақстан.

Аркадий-Ави Котляр – PhD, DiplAc. «Outpatient Pain Clinic», «Kaplan» медицина орталығының маманы, «Интегративті  медицина мамандары» клиникасының меңгерушісі, Израиль.

Ғылыми қорғау 2017 жылдың 9-шы қаңтар күні сағат 09.00-да Семей қаласының мемлекеттік медицина университетінің диссертациялық кеңесінде өтеді. Мекен-жайы: Семей қаласы, Абай көшесі, 103, үлкен конференц-залы.

Сайт мекен-жайы: semeymedicaluniversity.kz

Ғылыми хатшы: Токаева Алма Зейноллакызы: тел: (сот.) +77013559338, (жұмыс) 8 (7222) 522094 (і.н. 1092), e-mail: rautal@yandex.ru

Техникалық хатшы: Амантаева Гаухар Кайсановна: тел: (сот.) +77471894107, (жұмыс) 8 (7222) 522094 (і.н. 1092), e-mail: gauhar2101@mail.ru

 

№1 қосымша-аннотация, №2-диссертация, №3 – диссертант публикациясының тізімі, №4 – кеңесшілердің пікірлері.