Кафедра меңгерушісі

img_9899-1

Сауле Кенесхановна Кожанова

Медицина ғылымдарының кандидаты, доцент, кафедра меңгерушісі

1991 жылы МСМИ-ді үздік бітіргеннен кейін Мәскеу медицина академиясының адам анатомиясы кафедрасының мақсатты аспирантурасында оқыды. И.М. Сеченов жетекшілігімен Ресей медицина ғылымдары академиясының академигі, профессор М.Р. Сапина. 1995 жылдан бастап кандидаттық диссертациясын сәтті қорғағаннан кейін осы уақытқа дейін анатомия кафедрасының доценті қызметін атқаруда. Кәсіби деңгейді көтеру жолында үнемі жұмыс істеп, А.У. Асфендяров атындағы АМУ оқытушыларының біліктілігін арттыру факультетінде бірнеше рет курстан өтті. 2003 жылы Қайнар университетін шет тілдері және аудармашы мамандығы бойынша үздік бітірді. 2007 жылы ҚММА базасында «Медициналық білім берудегі инновациялық технологиялар» тақырыбында біліктілікті арттыру курсын аяқтады. Кафедраға келгеннен бері С.Қ. Қожанова оқу-әдістемелік және ғылыми-зерттеу жұмыстарын белсенді жүргізді. Қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жоғары ғылыми-теориялық деңгейде дәріс оқып, зертханалық және практикалық сабақтарды өткізеді. 2001 жылдан бастап оқу үдерісін жетілдіру бойынша үнемі жұмыс жасап, адам анатомиясы бойынша ағылшын тілінде, кейін орыс тілінде дәрістердің мультимедиялық курсын енгізді.

Эл. пошта

saule.kozhanova@nao-mus.kz

Кафедра туралы қысқаша ақпарат

2022 жылы бұйрық ретінде Профессор Н.А Хлопов атындағы анатомия, Гистология және топографиялық анатомия кафедрасы болып біріктірілді.

Адам анатомиясы кафедрасы 1953 жылы құрылған. Қалыпты анатомия кафедрасының алғашқы меңгерушісі доцент, содан кейін профессор И.М. Түрік, Минск медициналық институтының түлегі. И. М. түрікше кафедраны ұйымдастыруға, қызметкерлердің ғылыми жұмысын басқаруға, оқу процесін және студенттермен тәрбие жұмысын ұйымдастыруға көп күш жұмсады. Кафедра жұмысының алғашқы күндерінен бастап и. М. Турецкийдің басшылығымен қызметкерлер анатомиялық мұражай құруға көп күш жұмсады, ол қазір қызметкерлер мен студенттердің ғана емес, бүкіл аймақтың меншігіне айналды. И. Түрік кафедрасын 1953 жылдан 1962 жылға дейін басқарды.

1964 жылдан 1971 жылға дейін кафедраны доцент Федор Петрович Плякин басқарды, 1971-1973 жылдары кафедра меңгерушісінің міндеттері доцент Н.Б. Абсалямовқа жүктелді. М.ғ.д. профессор, Нина Ивановна Арямкина, 1973-1977, 1979-1987 жж. адамның қалыпты анатомиясы кафедрасын меңгерді, кафедраның алғашқы қызметкерлері и. М. Турецкийдің басшылығымен жұмыс істеді: доценттер Яков Михайлович Криницкий, Семен Львович Драч; ассистенттер: з. А. Потемкина, Н. Б. Абсалямова, Ф. З. Просоленко, К. К. Власова, Н.И. Попова-Арямкина, Ж. М. Байльдинова, Т. И. Морозова.

Одан әрі кафедраға жас мамандар келді:г.в.Дружинина, Б.М.Жангелов, А.К. Жақсылықова, э. ф. Андреева, Д. Е. Жаныбеков, Б. Н. Нурмухамбетова, Н. Н. Пимкина, г. г. Рыбликова, А. С. Рахметов, и. Н. Соколова-Милюшина, Г. Р. Мыңжанова. 1991 жылдан 2002 жылға дейін кафедраны М.ғ. д., профессор Джурсун Есенбекович Жаныбеков басқарды. Оның жетекшілігімен доценттер Ж.М.Байльдинова, и.Н.Милюшина, Г. Р. Мыңжанова,с. к. Кожанова, аға оқытушы Г. в. Дружинина, ассистенттер б. К. Утегенова, М. Б. Кемешева, М. М. Мұқашева-Жампозбаева, Р. В. Ищенко, Н. В. Щетинина жұмыс істеді. 2002-2005 жылдары анатомия курсын біздің ЖОО түлегі, профессор Қанат Нұртазинұлы Мұқанов басқарды. Ол кезде кафедрада доценттер: и.Н.Милюшина, Г.Р. Мыңжанова, с. к. Кожанова, к. к. Құдайбергенов, аға оқытушы Н. В. Щетинина, ассистенттер: М. М. Мұқашева – Жампозбаева, г. м. Есболатова, Я. А. Милюшина, А. К. Букатов, А. Г. Куанышева жұмыс істеді. 2004 ж. шілде-қараша аралығында кафедраны доцент Г.Р. Мыңжанова басқарды.

Жедел хирургия және топографиялық анатомия кафедрасы 1955 жылы құрылды. Кафедраның алғашқы меңгерушісі доцент Я.М. Криницкий болды.
1956 жылдан 1959 жылға дейін кафедраны доцент В.К. Соболев басқарды. 1959 жылдан 1976 жылға дейін кафедра меңгерушісі доцент В. И. Кошкин болды.
Кейіннен, 1976 жылдан 1982 жылға дейін кафедраны Семей медициналық институтының ректоры, профессор Н.А. Хлопов басқарды.
Н.А. Хлоповтың жетекшілігімен бір докторлық (В.И. Нагибин) және 5 кандидаттық диссертация (А. Б. Бұршақбаев, П. С. Сычев, а. з. Дюсупов, Р. М. Арсланов, В. В. Гноевтар) қорғалды. 1982 жылдан бастап кафедра меңгерушісі М.ғ. к., доцент в. т. Гончаров болды.
Оқу жұмысына көп көңіл бөлінді. Сонымен, 1982 жылы авторлар Н.А. Хлопов, Н.И. Арямкина, в. т. Гончаров, В. И. Нагибин топографиялық анатомиясы бар жедел хирургия бойынша студенттерге дәрістер оқыды. Практикалық дәрігерлердің сұранысы бойынша кафедра “акупунктураның Топографиялық-анатомиялық негіздері” монографиясын шығарды (авторлары Н.А. Хлопов., Ф.Ш. Шарифесланов, Л. С. Рыбаков, В. И. Нагибин, В. Т. Гончаров).
1992 жылы мемлекеттік және орыс тілдерінде “хирургиялық инструментарий” атласы жарық көрді. 2001 жылы II – IV курс студенттеріне арналған топографиялық анатомиясы бар жедел хирургия бойынша дәрістер курсы (в.т. Гончаров), II – IV курс студенттеріне арналған мемлекеттік тілдегі “Грыжесечение” атласы ( Н.Н. Наурызов) жарық көрді.
2007 жылдан бастап курс меңгерушісі болып аға оқытушы Нұрлан Н.Н.тағайындалды.
2008 жылы Семей мемлекеттік медицина академиясының түлегі А.К. Букатов пәнге жауапты болып тағайындалды.
2011 жылдан бастап топографиялық анатомия және жедел хирургия курсы Адам анатомиясы кафедрасымен біріктірілді.
2018 жылы топографиялық және клиникалық анатомия кафедрасы қайта құрылды, оның бастамашысы Семей қ.ММУ ректоры Е. Т. Жүнісов болды. Кафедраны кафедра меңгерушісінің м.а., магистр Букатов Асқар Кенжебекұлы басқарды.
2022 жылы профессор Н.А. Хлопов атындағы анатомия, гистология, топографиялық және клиникалық анатомия кафедрасының профессор Н.А. Хлопов атындағы анатомия, гистология және топографиялық анатомия кафедрасының меңгерушісі С .к. Кожанова 2022-2023 оқу жылына қайта құрылып, атауын өзгертті.

Гистология кафедрасы 1953 жылы құрылған. Кафедраның алғашқы меңгерушісі Қазақ КСР еңбек сіңірген қайраткері профессор Предтеченский С.А. (1953-1968). Одан кейінгі жылдары кафедраны профессор Погорелов Ю.В., доцент Рахметов А.С., доцент Кудайбергенов К.К., доцент Темирбеков Д.А., доцент м.а. Узбекова С.Е., доцент Токешева А.М. басқарды. Осы жылдар ішінде доцент Головнева В.И., доцент Ганифельд Т.Н., профессор Муканов К.Н., оқытушы Алькенова К.С., аға зертханашы Жукешова Ф.М., зертханашы Касенова Ж.Б., зертханашы Уалханова Ж.К. қызмет атқарды.

Қазіргі уақытта кафедра құрамында бас оқытушы, доцент Токешева А.М., профессор м.а. Мусаинова А.К., доцент Темірбеков Д.А., оқытушы Шакирова М.Е., оқытушы Полатова Б.С., оқытушы Кабыкенова А.Р., оқытушы Ахметова А.М., зертханашы Исатаева А.Т. бар.

Кафедра оқытушылары бакалавриат мамандықтары бойынша пәнаралық интеграцияны ескере отырып, білім беру бағдарламаларын жаңарту мен енгізуге белсенді қатысады.

Тапсырмалар, функциялар:

  • Бакалавриат мамандықтары бойынша пәнаралық интеграцияны ескере отырып білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру.
  • Оқу процесін оқу-әдістемелік қамтамасыз ету, оның ішінде өз басылымының электрондық білім беру ресурстары.
  • Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамының оқу нәтижелерін кейіннен оқу процесіне енгізумен үздіксіз кәсіби дамуы.
  • Ғылыми-инновациялық жұмыстарды жүзеге асыру: ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысу, кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамының басылымдық белсенділігін арттыру; студенттерді ғылыми-зерттеу жұмыстарына тарту, студенттердің ғылыми-практикалық конференцияларға, ғылыми жұмыстар конкурстарына, олимпиадаларға қатысуын қамтамасыз ету.
  • Жеке тұлғаны жан-жақты дамытуға бағытталған оқушылармен тәрбие жұмысы; студенттерді волонтерлік қызметке тарту.

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы

img_9846

Айгуль Манарбековна Токешева

Доцент, медицина ғылымдарының кандидаты, кафедраның бас оқытушысы

Қызмет саласы: білім беру, ғылыми процес.

1996 жылы Семей мемлекеттік медицина институтының емдеу факультетін үздік бітірді. Аспирантураның күндізгі бөлімін бітіргеннен кейін кандидаттық диссертациясын сәтті қорғап, 2001 ж. бастап анатомия, гистология және проф. Н.А.Хлопов атындағы топографиялық анатомия кафедрасында оқытушы болып қызмет атқарады. 5 жыл (2002-2007 жж.).

Эл. пошта

aigul.tokesheva@nao-mus.kz
img_9842

Данияр Абдимомынович Темирбеков

Доцент, медицина ғылымдарының кандидаты

Қызмет саласы: білім беру, ғылыми процесс, қоғамдық қызмет.

1980 жылы Мемлекеттік медицина институтының емдеу факультетін үздік бітірді. 1980-1983 жылдары патологиялық физиология кафедрасының ассистенті болып жұмыс істеді. 1983-1989 жылдары биология кафедрасында стажер-ғылыми қызметкер, кейін ассистент болды. 1990 жылы кандидаттық диссертациясын сәтті қорғады. Сол жылдан бастап осы уақытқа дейін анатомия, гистология және проф. Н.А.Хлопов атындағы топографиялық анатомия кафедрасында оқытушы болып қызмет атқарады. Университеттің қоғамдық өміріне белсене қатысады. 2000-2010 жылдары медицина факультеті деканының орынбасары, 2008-2010 жылдары стоматология факультеті, қоғамдық денсаулық сақтау және мейірбике ісі факультеттері деканының орынбасары болды. 80-нен астам ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыстардың, 1 оқу-әдістемелік құралының, 2 оқу-әдістемелік құралының авторы.

Эл. пошта

daniyar.temirbekov@nao-mus.kz
img_9845

Асем Капбасовна Мусайнова

Профессор м.а., биология ғылымдарының кандидаты

Кафедраның ғылыми жұмысына жауапты.

1995 жылы Семей мемлекеттік институтын бітірген. 1996 жылы гистология кафедрасына ассистент болып қабылданды. 1996 жылы СММА медициналық биология кафедрасының күндізгі аспирантурасына оқуға түсті. Аспирантураны бітіргеннен кейін кандидаттық диссертациясын қорғады. 2003 жылдан бастап анатомия, гистология және проф. Н.А.Хлопов атындағы топографиялық анатомия кафедрасында оқытушы болып қызмет атқарады. Оның жетекшілігімен 1 кандидаттық диссертация қорғалды.

120-дан астам ғылыми мақалалар, тезистер, 2 монография, 2 рационализаторлық ұсыныс, 2 оқу-әдістемелік құрал, 1 терминологиялық сөздіктің авторы.

Эл. пошта

asem.musainova@nao-mus.kz
no-photo-female

Ирина Николаевна Милюшина

Медицина ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы

Қызмет саласы – ғылыми, білім беру, оқу барысы.

Милюшина Ирина Николаевна 1970 жылы Семей мемлекеттік медицина институтын үздік бітірді. Жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін қалыпты анатомия кафедрасында ассистент ретінде қалды. 1975 жылдан 1978 жылға дейін анатомия кафедрасында аспирантурада оқыды, 1983 жылы профессор Н.И. Арямкинаның жетекшілігімен “адам жамбас асты қабатындағы веналардың паравазальды дәнекер тіндік түзілімдері” тақырыбында кандидаттық диссертация қорғады. 1991 жылдан 2008 жылға дейін Семей мемлекеттік медицина академиясының қалыпты анатомия кафедрасының доценті болып жұмыс істеді.2009 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін “Семей қаласының медицина университеті”КЕАҚ анатомия кафедрасының аға оқытушысы.

Эл. пошта

irina.milyushina@nao-mus.kz
img_9906

Яна Александровна Милюшина

Медицина ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы

Қызмет саласы – ғылыми, білім беру.

Милюшина Яна Александровна 1999 жылы Семей медициналық Мемлекеттік академиясын бітіргеннен кейін “отбасылық медицина”мамандығы бойынша интернатурадан өтті. 2001 жылы Семей қаласының Радиациялық медицина және экология ҒЗИ кіші ғылыми қызметкері болып жұмыс істей бастады. 2002 жылы Семей медицина академиясының анатомия кафедрасына ассистент ретінде жұмысқа ауысты. 2004-2007 жылдары СММА патологиялық анатомия кафедрасында күндізгі аспирантурада оқыды. 2008 жылы медицина ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін диссертация қорғады (қ. Алматы) “адам ұрығы тимусының морфологиясы және жүктілік патологиясы кезінде оның лимфоидты компонентінің апоптозын реттеу ерекшеліктері”. 2008-2013 жылдары патологиялық анатомия және Сот медицинасы кафедрасының доценті міндетін атқарушы. Пругло Ю. В. Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті. 2013 жылдан бастап СМУ КЕАҚ анатомия кафедрасының аға оқытушысы.

Эл. пошта

yana.milyushina@nao-mus.kz
img_9904

Гуля Муратовна Есболатова

Кафедра завучы, аға оқытушы

Қызмет саласы – ғылыми-оқу, білім беру.

Есболатова Гуля Муратовна 08.10.1970 жылы туған. Семей мемлекеттік медициналық академиясын 1999 жылы бітірген.

С 2000 – 2001 жылдары интернатура «Педиатрия» мамандығы бойынша.

С 2001 – 2002 жылдары госпитальді педиатрия кафедрасының негізінде клиническалық ординатура өткен.

2002 жылдың қыркүйегінен бастап анатомия кафедрасының оқытушысы, 2010 аға оқытушысы.

Ұдайы мамандығын жетілдіреді: 2002, 2003, 2005, 2007 жылдары педагогика, психология және анатомия пәні бойынша; 2008, 2011, 2012 жылдары инновациялық технологиялар саласында мамандығын жетілдіруде.

Ғылыми зерттеу жұмысын жүргізеді, ғылыми-әдістемелік және ғылыми баспа жұмыстарының саны -54.

Кафедрада, студенттер ортасында белсенді тәрбие жұмыстарын жүргізеді

Ұдайы өзінің педагогикалық іскерлігін жетілдіріп, оқу үрдісіне жаңа оқыту әдістерін еңгізуде.

Эл. пошта

gyliy.esbolatova@nao-mus.kz
whatsapp-image-2022-09-13-at-15.33.581

Мейрам Балтабековна Жандаулетова

Магистр, кафедра хатшысы, оқытушы

Қызмет саласы – білім беру, ғылыми.

2002 жылы С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ бітірді. 2016 жылы Семей қ. ММУ «Медицина» мамандығы бойынша магистратура бітірді. 2004 жылдың қыркүйек айынан гигиена және эпидемиология кафедрасы оқытуышысы қызметін атқарды. 2013 жылдың қыркүйек айынан проф. Хлопова Н.А атындағы анатомия, гистология және топографиялық анатомии кафедрасында оқытушы қызметін атқаруда.

Эл. пошта

meiram.zhandayletova@nao-mus.kz
no-photo-female

Динара Ормбаевна Садыкова

Магистр, оқытушы

Қызмет саласы – оқу, білім беру.

Садыкова Динара Ормбаевна Семейдің мемлекеттік педагогикалық институтын 2005 жылы бітіріп шыққаннан; 2006 -2010 жылдары Семейдің мемлекеттік медициналық академияға . 2010 жылдан анатомия кафедрасына аға зертханашы қызметіне болып қабылданды. 2014 жылдан анатомия кафедрасына оқытушы қызметіне ауысты. Жұмыс уақытында өзін сауатты, талапкер оқытушы, жақсы жетекші ретінде көрсетті. Өзінің оқытушылық тәжірибесін дамытуда, кафедраның және жоғарғы оқу орындарының аға оқытушыларынан тәжірибе алмасуда жұмыс істеді. Болашақ дәрігерлерді тәрбиелеуде үлкен үлес қосуда.

Эл. пошта

dinara.sadykova@nao-mus.kz
img_9895

Диана Маратовна Токанова

Медицина ғылымдарының магистры, оқытушы

Қызмет саласы – білім беру, ғылыми.

Тоқанова Диана Маратовна. Семей қ. ММУ 2004-2009 түскен жылы. 2009-2010 “Жалпы практикадағы Стоматолог” мамандығы бойынша Интернатура бітірген. 2016-2018 “Медицина” мамандығы бойынша магистр дәрежесі. Медицина ғылымдарының магистрі.

Эл. пошта

diana.tokanova@nao-mus.kz
img_99171

Аскар Кенжебекович Букатов

Медицина ғылымдарының магистры, оқытушы

Қызмет саласы: білім беру, ғылыми процесс, қоғамдық қызмет. Университеттің даму жобаларын басқарады, еріктілікпен айналысады.

Медицина ғылымдарының магистрі. Университетте 2003 жылдан бері жұмыс істейді. 37 ғылыми жарияланымның, оның ішінде Scopus базасында және импакт факторы бар журналдарда 3 өнертабысқа патенттің және идеяға 1 авторлықтың авторы болып табылады. Үш рет Университеттің үздік оқытушысы болды. Травматология және шұғыл медицина бағыты бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарымен белсенді айналысады.

Эл. пошта

askar.bukatov@nao-mus.kz
no-photo-female

Гауһар Айдосқызы Қорғанбаева

Оқытушы

Қызмет саласы – білім беру, студенттер арасындағы тәрбие жұмысы.

2011 жылы Семей қ. Мемлекеттік медицина университетіне оқуға түсті. 2016 жылы «Жалпы медицина» мамандығы бойынша бакалаврды бітіріп, 2018 жылы «Жалпы тәжірибелік дәрігер» біліктілігін алып шықты. 2020 жылы «Сот-медициналық сарапшы дәрігері» мамандығы бойынша резидентураны бітірді. 2022 жылдың 1 қыркүйегінен бастап анатомия, гистология және проф. Н.А.Хлопов атындағы топографиялық анатомия кафедрасында оқытушы болып қызмет атқарады.

img_9921

Арай Ердосовна Бикажанова

Оқытушы

Қызмет саласы: білім беру, ғылыми процесс.

2013 жылы Семей Мемілекеттік медицина университеті « Жалпы медицина» мамандығы бойынша бакалавр, 2015 жылы « Жалпы медицина» мамандығы бойынша интернатураны аяқтады. 2017 жылы «Сот-медициналық сараптама» мамандығы бойынша резидентураға қабылданды. 2019 жылы гистология кафедрасына оқытушы қызметін атқарып, 2020жылы «Профессор Н.А. Хлопов атындағы топографиялық және клиникалық анатомия кафедрасына» оқытушы ретінде ауыстырылды.

Эл. пошта

arai.bikashanova@nao-mus.kz
no-photo-female

Сымбат Асхатовна Акашева

Оқытушы

Қызмет саласы: білім беру, ғылыми процесс.

Дәрігер-хирург, оқытушы. 2016 жылы Семей қаласының мемлекеттік медицина университетін “Жалпы медицина”мамандығы бойынша бітірді. 2018 жылы хирургия мамандығы бойынша интернатураны бітіріп, сол жылы МУС КЕАҚ профессор Н.А. Хлопов атындағы топографиялық және клиникалық антомия кафедрасының оқытушысы болып қабылданды. 2021-2022 жылдары “Денсаулық”МО дәрігер-хирургы. 2021 жылы “Сәулелік терапия”мамандығы бойынша резидентураны аяқтады. 2022 жылдың қыркүйек айынан бастап профессор Н.А. Хлопов атындағы анатомия, гистология және топографиялық анатомия кафедрасында жұмыс істейді.

no-photo-female

Салтанат Серикбековна Дюсембаева

Оқытушы

Қызмет саласы: білім беру, ғылыми процесс.

2013 жылы Семей Мемілекеттік медицина университеті « Жалпы медицина» мамандығы бойынша бакалавр, 2015 жылы « Жалпы медицина» мамандығы бойынша интернатураны аяқтады.2015 жылы ТОО СЖДБ ауруханасына терапевт болып жумыс атқарды . 2022 жылы «Профессор Н.А. Хлопов атындағы топографиялық және клиникалық анатомия кафедрасына» оқытушы ретінде қабылданды.

no-photo-female

Айнұр Маратқызы Ахметова

Оқытушы

Қызмет саласы: білім беру, ғылыми процесс, қоғамдық қызмет.

2009 жылы Семей қ. Мемлекеттік медицина университетіне оқуға түсті. 2014 жылы «Жалпы медицина» мамандығы бойынша бакалаврды бітіріп, 2016 жылы «Жалпы тәжірибелік дәрігер» біліктілігін алып шықты. 2019 жылы «Сот-медициналық сарапшы дәрігері» мамандығы бойынша резидентураны бітірді. 2019 жылдың 1 қыркүйегінен бастап анатомия, гистология және проф. Н.А.Хлопов атындағы топографиялық анатомия кафедрасында оқытушы болып қызмет атқарады.

Эл. пошта

ainur.akhmetova@nao-mus.kz
img_9850

Малика Ернатовна Шакирова

Оқытушы

Қызмет саласы: білім беру.

2011 жылы Семей мемлекеттік медицина университетінің жалпы медицина факультетіне оқуға түсті. 2016 жылы «Медицина бакалавры» мамандығы бойынша бакалавр дәрежесін алды. 2018 жылы «Хирург» мамандығы бойынша интернатураны аяқтады. 2018 жылдан 2019 жылға дейін Назарова Т.А. атындағы патологиялық физиология кафедрасында, 2019 жылдан 2020 жылға дейін профессор Н.А.Хлопов атындағы топографиялық және клиникалық анатомия кафедрасында жұмыс істеді. 2021 жылдан бастап анатомия, гистология және проф. Н.А.Хлопов атындағы топографиялық анатомия кафедрасында оқытушы болып қызмет атқарады.

Эл. пошта

malika.shakirova@nao-mus.kz
no-photo-female

Альфия Рашидовна Кабыкенова (Назарова)

Оқытушы

Қызмет саласы: білім беру.

2010 жылы Семей мемлекеттік медицина университетіне оқуға түсті. 2015 жылы «Жалпы медицина» мамандығы бойынша бакалавр дәрежесін, 2017 жылы дәрігер-педиатр біліктілігін алды. 2019 жылы «Онколог, химиотерапевт, ересек маммолог» мамандығы бойынша резидентураны аяқтады, одан кейін «Медицина» мамандығы бойынша PhD докторантурасына оқуға түсті. 2018 жылдың ақпан айынан анатомия, гистология және проф. Н.А.Хлопов атындағы топографиялық анатомия кафедрасында оқытушы болып қызмет атқарады.

Эл. пошта

alfiya.nazarova@nao-mus.kz
img_9855

Бакытжамал Серікқызы Полатова

Оқытушы

Қызмет саласы: білім беру.

2009 жылы Қарағанды ​​мемлекеттік медицина университетіне оқуға түсті. 2014 жылы «Жалпы медицина» мамандығы бойынша бакалавр дәрежесін, 2016 жылы «жалпы тәжірибелік дәрігер» біліктілігін алды. 2018 жылдың қыркүйек айынан бастап анатомия, гистология және проф. Н. А. Хлопов атындағы топографиялық анатомия кафедрасында оқытушы болып қызмет атқарады.

Эл. пошта

bakytzhamal.polatova@nao-mus.kz
img_9908

Оксана Владимировна Зайкина

Лаборант

Материалдық жауапты тұлға. Оқу-әдістемелік жұмыс бойынша құжаттарды ресімдеуге, ДК-де жұмыс істеуге, оқу бөлмелерінің жағдайын бақылауға, дәрістерге қызмет көрсетуге жауапты. Жұмыс орындарын дайындауды ұйымдастырады, қажетті аппаратураны дайындайды және қызмет көрсетеді.

Зайкина Оксана Владимировна 2008 жылдың қыркүйек айынан бастап профессор Н.А. Хлопов атындағы анатомия, гистология және топографиялық анатомия кафедрасының қызметкері. Кафедрада лаборант болып жұмыс істейді. Практикалық сабақтарда дымқыл препараттармен аудиторияларда жұмыс істеу, OSB. Кафедра отырысына үнемі қатысады. Кафедра меңгерушісінің, оқытушылардың тапсырмаларына сәйкес жұмыстардың орындалуын жүзеге асырады. Қоғамдық жұмыстарды жүргізеді, кәсіподақ комитетінің мүшесі болып табылады.

img_9925

Татьяна Николаевна Саду

Лаборант

Қоғамдық жұмыстарды жүргізеді, кәсіподақ комитетінің мүшесі болып табылады.

2006 жылдың қыркүйек айынан бастап профессор Н.А. Хлопов атындағы топографиялық және клиникалық анатомия кафедрасының қызметкері. Кафедрада лаборант болып жұмыс істейді.

Кафедраның байланыс ақпараты

Мекенжайы

071400, Абай обылысы, Семей қ., Мәңгілік ел к-сі, 1.

Телефон

87222521905

Эл. пошта

anatomy@nao-mus.kz

Жұмыс уақыты

Дс. – Жм. 08:00 – 15:00

Фотогалерея