Кафедра меңгерушісі

Уранхаева Гульмира Тельмановна

Жалпы білім беру пәндері кафедрасының меңгерушісі, саясаттану ғылымдарының докторы, философия доценті

1986 ж. – С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті, тарихшы, ағылшын тілін оқыту құқығымен тарих пәнінің оқытушысы

2004 ж. – Қазақ гуманитарлық заң университеті (Астана қ.), заңгер.

1993 ж. – философия ғылымдарының кандидаты

2002 ж. – философия доценті

2009 ж. – саясаттану ғылымдарының докторы

2007 ж. – ҚР ЖОО үздік оқытушысы

2014 ж. – ҚР Білім беру ісінің құрметті қызметкері

2015 ж. – ҚР ЖОО үздік оқытушысы

Ғылыми қызығушылықтар саласы: гендерлік зерттеулер, саяси институттар және саяси процестер, атап айтқанда – этносаяси процестер, этносаясат.

130-дан астам ғылыми еңбектің, оның ішінде 13 оқу және оқу-әдістемелік құралдың, 2 монографияның, “Скопус” базасында индекстелетін мақалалардың авторы,

Саяси ғылымдарының 2 кандидатын дайындады;

ҚР БҒМ ҒК гранттық қаржыландыру шеңберіндегі ғылыми-зерттеу жобасының жұмыс тобының жетекшісі (2012-2014 жж.), (2015-2017 жж.);

2013 ж. – “Мультимәдени қоғамдардағы Гендер және дін: қазіргі заманның сын-қатерлері” халықаралық білім беру жобасында ҒЗЖ Орындаушы (Реджо-ди-Калабрия қаласындағы Данте Алигъери Университеті, Италия және Иваново гендерлік зерттеулер орталығы);

2015-2017 ж.ж. – ҚР БҒМ ҒК гранттық қаржыландыру бағдарламасы бойынша ғылыми-зерттеу жобасында ҒЗЖ орындаушысы “Еуразиялық экономикалық одақ үшін экономикалық қатынасты (ортақ нарықты) құру бойынша Еуропалық Одақтың тәжірибесі”.

“Аманат” партиясының мүшесі (2010 жылдан).

Эл. пошта

gulmira.urankhayeva@nao-mus.kz

Кафедра туралы қысқаша ақпарат

Жалпы білім беру пәндері кафедрасы «СМУ» КеАҚ құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Кафедра университеттің барлық білім беру бағдарламалары бойынша бакалавриат пен магистратурада ЖББП блогының міндетті компонентінің пәндері бойынша оқу процесін жүзеге асырады: Қазақстан тарихы, Философия, Қазақ (орыс) тілі, Шет тілі, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде), Дене шынықтыру, Әлеуметтік-саяси білім модулі (саясаттану, әлеуметтану, мәдениеттану).

Кафедраның миссиясы – философиялық дүниетанымы, жоғары саяси санасы мен мәдениеті бар әлеуметтік белсенді тұлғаны қалыптастыру, патриоттық сезімді тәрбиелеу, студенттердің сыни ойлау элементтерін, жеке және кәсіби мәдениетін дамыту.

Кафедраның мақсаты – біліктілікті үздіксіз арттыру және шығармашылық бастаманы дамыту арқылы заманауи ғылым мен тәжірибе жетістіктері негізінде жоғары білікті, бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау.

Кафедраның міндеттері – ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгеру негізінде бәсекеге қабілетті болашақ маманның дүниетанымдық, азаматтық және адамгершілік ұстанымдарын қалыптастыру, қазақ, орыс және шет тілдерінде коммуникация бағдарламаларын құру, салауатты өмір салтына бағдарлау, өзін-өзі жетілдіру және кәсіби жетістік; білім мен ғылымның қалыптасуы негізінде болашақ маман тұлғасының әлеуметтік-мәдени дамуын қамтамасыз ететін жалпы құзыреттілік жүйесін қалыптастыру, оның дүниетанымдық, азаматтық және адамгершілік ұстанымдары; қазақ, орыс және шет тілдерінде тұлғааралық әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас жасау қабілетін дамыту; өз өмірі мен қызметінің барлық салаларында қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгеру және пайдалану арқылы ақпараттық сауаттылықты дамытуға ықпал ету; өмір бойы өзін-өзі дамыту және білім алу дағдыларын қалыптастыру; қазіргі әлемде ұтқырлыққа, сыни ойлау және ойлау қабілетіне қабілетті тұлғаны қалыптастыру, негізгі бағыттар бойынша кафедра қызметі аясында физикалық өзін-өзі жетілдіру.

Жалпы білім беретін пәндер кафедрасының тарихы ф.ғ.к. Фомин басқарған марксизм-ленинизм негіздері кафедрасы негізінде құрылған қоғамдық ғылымдар (философия, саяси экономия, КОКП тарихы) кафедраларының қызметімен байланысты.

Әр жылдары қоғамдық ғылымдар кафедраларын доцент Г.Е. Гайдуков, филос.ғ.к. Л.Ф. Талалаева, филос.ғ.к. А.В. Щепкин, т.ғ.к. Топшиноев, э.ғ.к. И.З. Хайралиев, ф.ғ.к. У.К. Әлжанова, т.ғ.к. Л.Н. Королева, доцент Б.Я. Бузов, т.ғ.д. В.П. Гноевых, т.ғ.к. Г.Р. Мусинова басқарды.

1999 жылы қоғамдық ғылымдар кафедралары доцент, филос.ғ.к. У.К.  Әлжанова басқарған әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасына біріктірілді. Кафедрада осы кезеңде доценттер: филос.ғ.к. Т.О. Уранхаев, В.Д. Лаптухов, А.Л. Птущенко, М.Х. Айдарханов, аға оқытушылар: В.Ф. Тугунбаева, В.Н. Бабкин, Н.К. Иманалинова, С.Т. Тусупов, С.М. Юрин, Н.М. Яковлева, Г.Д. Суесинова, Р.Н. Абылкалыкова, Н.М. Құсайынова, оқытушылар: Г.Ж. Базарбеков, Т.А. Мұздыбаева жұмыс істеді.

2001-2004 жылдары кафедра меңгерушісі ф.ғ.д. К.К. Бегалинова болды. 2004-2007 жылдары кафедраны т.ғ.к. Г.М. Серғазина басқарды. 2007 жылдың наурыз айында ӘГП кафедрасы екі кафедраға бөлінді: «Философия, мәдениеттану, психология» – кафедра меңгерушісі ф.ғ.к. У.К. Әлжанова және «Қазақстан тарихы және саясаттану» – кафедра меңгерушісі, т.ғ.к. Г.М. Серғазина. Жоғарыда аталған кафедралар біріктірілгеннен кейін әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы құрылды, оны т.ғ.к. Серғазина Гүлжан Мақсұтқызы басқарды (2009-2019 жж.).

2014 жылы Қазақстан тарихы және ӘГД кафедрасы информатика, биофизика курстарымен біріктіріліп, қазіргі заманғы Қазақстан тарихы және жалпы білім беру пәндері кафедрасы болып өзгертілді. 2018 жылдың қыркүйегінде дене шынықтыру кафедрасымен біріктірілді.

Дене тәрбиесі кафедрасы 1953 жылы құрылды. Кафедраның бірінші меңгерушісі Каланчина Анна Семеновна болды. Содан кейін әр жылдары: А.М. Денисенко, А.М. Шипулин, В.А. Никифоров, Г.В. Фролова, Е.Р. Әміров, П.М. Гривков, С.А. Баширханов, Е.К. Мырзабосынов.

Шет тілдер кафедрасы 1953 жылы құрылды, жұмыс бес секция бойынша жүргізілді: ағылшын, неміс, француз, орыс және латын тілдері. Оның бастауында кафедраның қалыптасуы мен дамуына үлкен үлес қосқан аға оқытушы Р.Ф. Зайцева (1953-1977 ж.ж.), доцент О.А. Пальгов (1977-1979 ж.ж.), доцент Л.Т. Баженов (1979-1992 ж.ж.), О.А. Әділханов (1980-2009 ж.ж.), п.ғ.к., доцент Б.Т. Ақжалов (1992-2013 ж.ж.), ф.ғ.к. Г.М. Алина (2013-2018 ж.ж.) болды.

Әр жылдары кафедрада жұмыс істегендер: Г.И. Бешева, Л.П. Воронина, И.М. Брысина, Я.К. Кортунов, В.В. Жарикова, П.С. Оралбаева, Ж.Х. Смағұлова, О.А. Әділханов, Казарина Н.И., М. Василенко, Т.Ф. Ивашина, Р.Ж. Кошкимбаева, У.А. Башеева, Т.В. Макарова, Т.Г. Косарева, Т.В. Бакшецкая, О.А. Мустафинова, Р. Ж. Жангулова, Г.Ж. Исмагулова, Г.К. Смағұлова, А.К. Еленова, Т.Я. Лопатина, Р.А. Раисова, Г.Ж. Бабжанова, А.Е. Берикханова, К.С. Толеубаева (шет тілдер курсы), А.Д. Кутякова, Г.Г. Плотникова, Т.Ф. Ивашина, Т.В. Бакшецкая, О.А. Мустафинова, М.С. Нургазина (латын тілі курсы), Р.Б. Энтина, Г.К. Ултаракова, Л.Л. Комиссарчук, Ж.Ж. Касенова, С.Е. Батырханова, Ш.О. Искакбаева, Ж.М. Кудайбергенова (орыс тілі курсы).

2018 жылдың қыркүйек айында кафедраларды қайта құру нәтижесінде филология кафедрасы құрылды, оның құрамына орыс және шет тілдері кафедрасы, қазақ және латын тілдері кафедрасы кірді. 2019 жылдың қыркүйек айында Қазақстан тарихы және филология пәндері кафедралары біріктірілді. Жаңадан құрылған кафедра жалпы білім беру пәндері кафедрасы деп аталды, оны 2022 жылға дейін п.ғ.к. М.Д. Жорокпаева басқарды.

1990 жылы қазақ тілі кафедрасы ашылды. Бірінші меңгерушісі – ф.ғ.к., доцент М. Имаш, 2002-2008 жж. курсты аға оқытушы Ж.Ж. Қасенова басқарды. 2008 жылдан 2018 жылға дейін кафедра меңгерушісі пед.ғ.к. М.Д. Жорокпаева болды.

«Медицинадағы IT» кафедрасы физика кафедрасы ретінде 1953 жылы құрылған. Әр жылдары кафедра меңгерушілері: Б.А. Карпов, Н.М. Колбин, В.Г. Козинцев, Ж.К. Дихамбеков, Ю.Н. Коньшин, Л.П. Барташ, А.Ш. Бектурова, Ж.С. Иксымбаева, Ж.Б. Базарбек, З.А. Хисметова болды.

2009-2015 жылдар аралығында кафедра «Қоғамдық денсаулық сақтау және информатика» кафедрасының, 2015-2018 жылдар аралығында «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы және ЖББП» кафедрасының құрамына кірді. 2018 жылдың қыркүйек айында кафедра «Медицинадағы IT технологиялар» кафедрасы ретінде қайта құрылды. Кафедра меңгерушісі лауазымына конкурс бойынша п.ғ.к. Мусатаева Июнгуль Сулжановна сайланды.

2022 ж. қыркүйекте «СМУ» КеАҚ Ғылыми кеңесінің шешімімен жалпы білім беру пәндері және «Медицинадағы IT технологиялар» кафедралары біріктірілді. Кафедра меңгерушісі болып, профессор, саяси ғылымдар докторы Уранхаева Гульмира Тельмановна сайланды.

Бүгінгі таңда жалпы білім беру пәндері кафедрасы университеттегі ең ірі кафедра болып табылады, профессор-оқытушылар құрамы – 35 адам, оның ішінде ғылым докторы, ғылым кандидаттары, PhD докторлары, магистрлер, сондай-ақ оқу-әдістемелік персонал-жоғары кәсіптік білімі бар 3 зертханашы бар.

Кафедраның жоғары білікті, шығармашылық, талантты педагогтар ұжымы оқу орнының басшылығы, қала, облыс әкімі, ҚР БҒМ және ҚР ДСМ тарапынан бірнеше рет тәрбиелік, оқу, ғылыми және әдістемелік жұмысы үшін түрлі наградалармен марапатталды.

Кафедра оқытушыларының жұмысында оқытудың жаңа әдістері, заманауи аудиовизуалды құралдар, жаңа ақпараттық технологиялар (компьютерлік тестілеу, компьютерлік бағдарламалармен жұмыс және т.б.) қолданылады. Проблемалық семинар, тақырыптық пікірталас, дөңгелек үстелдер, тренингтер сияқты сабақтарды өткізу білім беру процесін жеделдетуге және студенттердің шығармашылық қабілеттерін ашуға мүмкіндік береді.

Кафедра оқытушылары ғылыми-зерттеу және ғылыми-әдістемелік жұмыстарды жүргізеді, ғылыми конференциялар мен семинарларға, конкурстар мен гранттарға қатысады, университеттің ғылыми жинақтарында және ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған басылымдарда, рейтингтік басылымдарда мақалалары бар.

Кафедрада білім алушыларға келесі бағыттар бойынша жүйелі тәрбие жұмыстары жүргізіледі: бейәлеуметтік құбылыстардың, девиантты мінез-құлықтың алдын алу; мәдени-адамгершілік құндылықтарды тәрбиелеу; азаматтық пен патриотизмді дамыту; құқықтық мәдениетті тәрбиелеу; экологиялық мәдениетті қалыптастыру. Кураторлық институт жұмыс істейді.

Кафедра оқытушылары «Күміс университет», “Level up”, «Қыз Жібек» сияқты жалпы университеттік жобаларға жетекшілік етеді.

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы

no-photo-female

Алина Гульшат Муратказыевна 

ф.ғ.к., аға оқытушы

no-photo-female

Алина Гульшат Муратказыевна 

ф.ғ.к., аға оқытушы

Рахимжанова Сауле Асеновна

Рахымжанова Сауле Асеновна

аға оқытушы

Белеуханова Қорлан Магауияновна

Белеуханова Корлан Магауияновна

оқытушы

Жанна Мукановна

Кудайбергенова Жанат Мукановна

аға оқытушы

Мухаметжанова Жанна Актаевна

Мухаметжанова Жанна Актаевна 

оқытушы, оқу ісінің меңгерушісі

Жунусова Жания Мырзахметовна

Жунусова Жания Мырзахметовна

аға оқытушы

Берикханова Айжан Еженхановна

Берикханова Айжан Еженхановна 

оқытушы

_MG_8462

Жайрбаева Жаңанұр Қамбаровна

оқытушы

no-photo-female

Матина Лаура Ермековна

оқытушы

Рымбаева Роза Дайырбековна

Рымбаева Роза Дайырбековна

оқытушы

no-photo-female

Жумаева Гулнур Айткажиевна 

оқытушы

no-photo-female

Елеукенова Жанар Маратқызы

оқытушы

Абешова Нургуль

Абешова Нургуль Муратбековна

оқытушы

no-photo-female

Жорготаева Бакытгуль Аскербековна

оқытушы

Кусаинова Жанат Социаловна

Кусаинова Жанат Социаловна

аға оқытушы, оқу ісінің меңгерушісі

no-photo-female

Купанова Салтанат Ахметкалиевна

аға оқытушы, оқу ісінің меңгерушісі

Сергазина Гульжан Максутовна

Сергазина Гульжан Максутовна

т.ғ.к., аға оқытушы

no-photo-female

Мұздыбаева Толкын Абдыгалымовна

аға оқытушы

no-photo-male

Екібаев Рустем Жақсыбекович

аға оқытушы

IMG_7876

Кыдырбаев Асхат Маратович

аға оқытушы, оқу ісінің меңгерушісі

Табулдинова Гульнур Нурлановна

Табулдинова Гулнур Нурлановна

оқытушы

no-photo-female

Латышева Евгения Евгеньевна

аға оқытушы

IMG_7881

Баширханов Серік Абдугалиұлы

оқытушы

IMG_7878

Смагулов Самат Серикович

аға оқытушы

no-photo-female

Бекбосынов Бакыт Асенгазыевич

оқытушы

no-photo-female

Сейпілұлы Айдос

оқытушы

no-photo-female

Селихов Иван Вячеславович

оқытушы

no-photo-female

Камшыбаева Алия Калимбековна

лаборант

no-photo-female

Альмисаева Айгуль Адильбековна

лаборант

no-photo-female

Алиева Айжан Жумагазиевна 

лаборант

Кафедраның байланыс ақпараты

Мекен-жай

071400, Абай облысы, Семей қаласы, Мәңгілік ел көшесі, 3, №3 студенттер үйі

Телефон

8 (7222) 520970 (1172, 1170, 1167)

Эл. пошта

ood@nao-mus.kz

Жұмыс кестесі

Дүйсенбі – Жұма. 09:00 – 18:00

Фотогалерея