Құрылымдық бөлімнің бастығы

Ахметова Альмира Ғабдоллақызы

Ахметова Альмира Ғабдоллақызы

Бөлімнің қысқаша мазмұны

Қазақстан республикасы денсаулық сақтау Вице-министрі Л.М. Ақтаевамен келістірілген 2017 жылғы 4 қыркүйектегі Университеттің бектіліген  ұйымдастыру құрылымына  және 2017 жылғы 9 қыркүйектегі «Құрылымдық бөлімдерді қайта атау, құру және қысқарту туралы» №278 ректордың бұйрығына ІАҚ бөлімін құрумен Университеттің ұйымдастыру құрылымына өзгертулер енгізілген болатын, ол тікелей Байқау кеңесіне бағынады және есеп береді.

Ішкі аудит – ол ұйымның қызметін жетілдіруге бағытталған тәуелсіз және объективті кепілдіктер мен консультацияларды ұсыну бойынша қызмет. Ішкі аудит тәуекелдерді басқару, бақылауды және ұжымдық басқарудағы процесстердің тиімділігін арттыру және бағалауда жүйеленген және жүйелік тәсілдерді пайдалана отырып, қойылған мақсаттарға жетуге Семей қаласының ММУ көмек көрсетеді.

 

Ішкі бақылау – Семей ММУ басшылығы мен Байқау Кеңесінің қойылған мақсаттарға жету мен міндеттерді орындау қауіптерін басқару мен ықтималдықты арттыру бойынша әрекеттері.

Аудитті өткізу мақсаттары: Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңнамасын Семей медицина университетімен сақтау; өткізілетін ішкі аудит шеңберінде аудиттелетін нысанды жетілдіру бойынша ұсыныстарды бере отырып, осы бақылау құралдарының қызмет етуіне тәуелсіз, объективті кепілдікті қамтамасыз етуші бухгалтерлік, қаржылық және операциялық бақылау құралдарының тұрақтылығын және қолданылуын бағалау; қаржылық және басқару ақпаратының толықтығы мен нақтылығын бағалау; қызмет ету нәтижелілігін бағалау және оны жақсарту мүмкіндіктері мен жолдарын анықтау; келісім шарттың талаптарын орындау университет қабілетін бағалау; анықталған сәйкессіздіктердің (негізгі, қосымша, ілеспе) барлық себептерін анықтау; алдыңғы тексерулер нәтижелері бойынша түзету және алдын ала ескерту әрекеттері нәтижелілігін тексеру және бағалау.

Внутренний аудит – это деятельность по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование деятельности организации. Внутренний аудит способствует университету в достижении поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления.

Целями проведения аудита является: соблюдение Медицинским Университетом Семей действующего законодательства Республики Казахстан; оценка стабильности и применения бухгалтерского, финансового и операционного средств контроля, обеспечивающих независимую, объективную гарантию функционирования этих средств контроля, предоставляя рекомендации по усовершенствованию аудируемого объекта в рамках проводимого внутреннего аудита; оценка полноты и достоверности финансовой и управленческой информации; оценка результативности функционирования и определение возможностей и путей ее улучшения; оценка способности Медицинского Университета Семей выполнить требования контракта (договора); определение всех причин выявленных несоответствий (основных, дополнительных, сопутствующих); проверка и оценка результативности корректирующих и предупреждающих действий по результатам предыдущих проверок.

Қызметкерлер

Белибаева Бақытгүл Әйкежанқызы

Бақытгүл Әйкежанқызы Белибаева

клиникалық аудитор – әлеуметтік гигиена және денсаулық сақтауды ұйымдастыру бойынша жоғары квалификациялық санаты бар дәрігер-сарапшы

_MG_0214

Назарбекова Маншук Сериккажыевна

білім аудиторы

Эл. почта

manshuk.nazarbekova@nao-mus.kz

_MG_0208

Бексултанова Анар Аскабыловна

қаржылық аудитор

Байланыс ақпараты

Мекенжайы

071400, Абайская область, город Семей, ул. Абая Кунанбаева, 103

Эл. почта

Жұмыс уақыты

Пн. – Пт. 09:00 – 18:00

Фотогалерея