Құрылымдық бөлімшенің меңгерушісі

Райсова Анар Кайргалиевна

Анар Кайргалийкызы Райсова

Басшы

Білімі: жоғары, Қазақ гуманитарлық-заң инновациялық университеті, мамандығы – Құқықтану.

Қызмет саласы:

 1. Бақылауды енгізу және ҚмБАҚКО қызметінің барлық түрлеріне басшылықты жүзеге асырады;
 2. Университеттің ҚмБАҚКО құзыретіне жататын мәселелер бойынша білім алушыларды қабылдауды жүзеге асыру;
 3. Орталық жұмысында инновациялық технологияларды енгізу процесін ұйымдастыру және бақылау;
 4. Мемлекеттік қызмет көрсету;
 5. Университет жатақханаларында білім алушыларды уақытша тіркеуді ресімдеу.

Эл. пошта

anar.raisova@nao-mus.kz

Құрылымның қысқаша мазмұны

Қызметкерлер мен білім алушыларға қызмет көрсету орталығы 01.11.2018 жылы ашылған.

Тапсырмалар, функциялар:

 1. Кіріс және шығыс хат-хабарларды және ішкі құжаттарды тіркеу және есепке алу;
 2. жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін тіркеуді жүргізу;
 3. шығыс хат-хабарларды почта, факсимильдік байланыспен және қолма-қол жіберуді ұйымдастыру;
 4. құжаттарды Басқарма Төрағасына-ректорға, қызмет бағыттары бойынша төрағаның орынбасарларына қарауға ұсыну;
 5. құжаттарды “Құжаттамашы” бағдарламасы арқылы қойылған қарарларға сәйкес жауапты құрылымдық бөлімшелерге орындауға жіберу, сондай-ақ басқарманың өкімдерінің және негізгі қызмет бойынша бірінші басшының бұйрықтарының, қызметкерлерді келісудің (бұрыштама қоюдың)барлық кезеңінен өткен жағдайда оларды белгіленген тәртіппен “Құжаттамашы” бағдарламасы арқылы одан әрі өту үшін қызметтік іссапарға жіберу туралы бұйрықтардың қол қойылған жобаларын ресімдеу;
 6. жеке және заңды тұлғалардың өтініш жасау тәртібіне сәйкес кіріс хат-хабарлардың, сондай-ақ басқарманың қойылған тапсырмаларының орындалуын бақылау, қажет болған жағдайда есепті құжаттарды дайындау;
 7. мұрағатқа істердің қалыптасуын, сақталуын және уақтылы берілуін бақылау;
 8. құжаттарды мұрағаттық сақтауды қамтамасыз ету;
 9. университет қызметкерлерінің сұранысы бойынша қызметтік құжаттардың көшірмелерін дайындау, көшірмелерін куәландыру;
 10. Басқарма Төрағасы-ректордың апта сайынғы кеңестерінің хаттамаларын жүргізу;
 11. іс қағаздарын жүргізу бойынша нұсқаулықтар мен әдістемелік ұсынымдардың жобаларын әзірлеу;
 12. қызметкерлерді қызметтік іссапарға жіберу бойынша іссапар куәліктерін ресімдеу;
 13. құрылымдық бөлімшелердің ұсыныстары бойынша университет істерінің жалпы номенклатурасын жыл сайын ресімдеу;
 14. Халыққа қызмет көрсету орталығы (ХҚКО) арқылы және тиісті сенімхат негізінде Бірінші басшының электрондық цифрлық қолтаңбасын пайдалану арқылы ҚР БҒМ “Мемлекеттік қызметтерді автоматтандыру” жүйесі арқылы “жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру құжаттарының телнұсқаларын беру” мемлекеттік қызметін көрсету;
 15. Мұрағаттық анықтама беру;
 16. әр түрлі ұйымдардан дипломды растау туралы өтініштер;
 17. жалақы туралы мұрағаттық анықтамалар беру;
 18. curriculum беру;
 19. бірінші басшының ЭЦҚ арқылы” білім алушының жеке кабинетінен “Platonus” бағдарламасы арқылы “оқу орнынан білім алушыларға анықтама беру” қызметін көрсету;
 20. қызметкерлердің табысы туралы анықтама беру;
 21. білім алушылардың транскриптерін беру;
 22. жатақханаға орын бөлу жөніндегі комиссияның шешімі негізінде электрондық өтінімдер арқылы жатақханаға орналасуға жолдама беру, сондай-ақ жатақханаға орын бөлу жөніндегі комиссияның қарауы үшін білім алушылардың құжаттарының толықтығын және олардың тиісті ресімделуін тексеру;
 23. іссапарға келген қызметкерлерді есепке алу журналында міндетті түрде тіркей отырып келген тұлғаларды іссапар куәліктерінде тіркеу;
 24. e.gov.порталда мемлекеттік қызметтерді алу мәселелері бойынша білім алушылардың, ПОҚ-ның консультациялар беру;
 25. университет жатақханаларында білім алушыларды уақытша тіркеуді ресімдеу.

Қызметкерлер

Джакупова Гульмира Кайратовна

Гульмира Кайратовна Джакупова

Маман

Міндеттері:

 1. ҚмБАҚКО қызметтерін көрсету кезінде консультациялық көмек көрсету;
 2. өтініштердің барлық түрлерін, соның ішінде ҚмБАҚКО порталы арқылы қабылдау;
 3. қызмет көрсетуге өтінімдердің барлық түрлерінің тізілімін жүргізу;
 4. құжаттардың талаптарын орындау;
 5. мемлекеттік көрсетілетін қызметтер бойынша уәкілетті органдарға есептер жасау кезінде жәрдемдесу.

 

Білімі – жоғары, Қазақ ұлттық аграрлық университеті, мамандығы: Кәсіптік оқыту.

Эл. пошта

gulmira.dzhakupova@nao-mus.kz
IMG_4592 - копия

Гульжанат Сатыбалдықызы Жумағали

Мұрағатшы

Міндеттері:

 1. университеттің құрылымдық бөлімшелерінен іс қағаздарын жүргізумен аяқталған құжаттарды сақтауға қабылдайды;
 2. мұрағатқа түскен құжаттардың сақталуын қамтамасыз етеді;
 3. істер номенклатурасын әзірлеуге қатысады және олардың университеттің құрылымдық бөлімшелерінде дұрыс ресімделуін тексереді;
 4. істерді жүйелейді және орналастырады, олардың есебін жүргізеді;
 5. тұрақты және уақытша сақтау мерзімдерінің істерінің жиынтық тізімдемелерін, сондай-ақ сақтау мерзімі өткен құжаттарды есептен шығаруға және жоюға істерді мемлекеттік сақтауға беру үшін актілерді дайындайды;
 6. мұрағаттық құжаттардың құндылығын сараптау жөніндегі жұмысқа қатысады;
 7. Мұрағат үй-жайында өртке қарсы қорғау қағидаларының сақталуын бақылайды;
 8. Мұрағат көшірмелері мен құжаттарын береді, мұрағат құжаттарында бар мәліметтер негізінде қажетті анықтамалар жасайды. олардың есебін жүргізеді;
 9. мұрағаттың жұмысы туралы есеп беру үшін деректерді дайындайды.

 

Білімі – арнайы орта, Талдықорған заң колледжі, мамандығы – құқықтанушы.

Эл. пошта

gulzhanat.zhumagali@nao-mus.kz
Саржанова Кульбаги Тусупбековна

Кульбаги Тусупбековна Саржанова

Іс жүргізуші

Міндеттері:

 1. хат-хабарды қабылдайды және тіркейді, оны құрылымдық бөлімшелерге жібереді;
 2. Басқарма Төрағасы-ректордың қарарына сәйкес құжаттарды орындаушыларға орындауға береді;
 3. Құжаттамалық материалдардың өтуін есепке алу картотекасын жүргізеді, олардың орындалуын бақылауды жүзеге асырады, тіркелген құжаттар бойынша қажетті анықтамалар береді;
 4. орындалған құжаттаманы адресаттарға жібереді;
 5. алынатын және жіберілетін хат-хабарлардың есебін жүргізеді, ағымдағы мұрағаттың құжаттарын жүйелейді және сақтайды;
 6. құжаттар бойынша анықтамалық аппарат құру бойынша жұмысты жүргізеді, оларды ыңғайлы және жылдам іздеуді қамтамасыз етеді;
 7. университет архивіне іс жүргізумен аяқталған құжаттық материалдарды, тіркеу картотекасын немесе компьютерлік деректер банктерін дайындайды және тапсырады, ҚмБАҚКО архивіне сақтауға берілетін істердің тізімдемесін жасайды;
 8. өтетін қызметтік құжаттаманың сақталуын қамтамасыз етеді.

 

Білімі: Семей құрылыс техникумы – Өнеркәсіптік азаматтық, іс жүргізуші.

Эл. пошта

kulbagi.sarzhanova@nao-mus.kz
photo5335006829912110392 - копия

Толқын Куанышовна Несипбаева

Хатшы

Міндеттері:

 1. Басшының әкімшілік-өкімдік қызметін ұйымдастырушылық-техникалық қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты жүзеге асырады;
 2. Басшының қарауына келіп түскен хат-хабарларды қабылдайды, оны қабылданған шешімге сәйкес құрылымдық бөлімшелерге немесе нақты Орындаушыға жұмыс процесінде пайдалану не жауаптар дайындау үшін береді;
 3. Басшының қол қоюына құжаттар мен жеке өтініштерді қабылдайды;
 4. Телефон қоңырауларына жауап береді, қызметтік ақпаратты басшыға тіркейді және береді, басшының телефон арқылы сөйлесуін ұйымдастырады;
 5. Басшының тапсырмасы бойынша хаттар, сұрау салулар, басқа да құжаттар жасайды;
 6. Басшы өткізетін отырыстар мен кеңестерді дайындау бойынша жұмысты орындайды (қажетті материалдарды жинау, қатысушыларды өткізу уақыты мен орны, күн тәртібі туралы хабардар ету, оларды тіркеу), отырыстар мен кеңестердің хаттамаларын жүргізеді және ресімдейді;
 7. Кәсіпорын қызметкерлерінің шығарылған Бұйрықтар мен өкімдердің орындалуын, сондай-ақ бақылауға алынған басшының нұсқаулары мен тапсырмаларының орындалу мерзімдерінің сақталуын бақылауды жүзеге асырады;
 8. Басшының жұмыс орнын ұйымдастыру техникасының қажетті құралдарымен, кеңсе керек-жарақтарымен қамтамасыз етеді, басшының тиімді жұмысына ықпал ететін жағдайлар жасайды;
 9. Келушілерді қабылдауды ұйымдастырады, қызметкерлердің өтініштері мен ұсыныстарын қараудың жеделдігіне жәрдемдеседі;
 10. Бекітілген номенклатураға сәйкес істерді қалыптастырады, олардың сақталуын қамтамасыз етеді және белгіленген мерзімде мұрағатқа тапсырады;
 11. Басшының іссапарларын ұйымдастырады: әуе және теміржол билеттеріне тапсырыс береді, қонақ үйлерге тапсырыс береді;
 12. Өзінің тікелей басшысының жеке қызметтік тапсырмаларын орындайды.

 

Білімі – арнайы орта:

 • Авиценна жоғары медициналық колледжі – емдеу ісі-фельдшер;
 • Политехникалық колледж – есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету.

Эл. пошта

tolkyn.nesipbaeva@nao-mus.kz

Байланыс ақпараты

Мекенжайы

071400, Абай облысы, Семей қ, Абай к-сі 103, 125 кабинет

Телефон

8(7222)56-97-55 (ішкі 1018)

Эл. пошта

smu@nao-mus.kz

Жұмыс уақыты

Дс. – Жм. 09:00 – 18:00